Naar jaarlijkse traditie biedt Inisol de kans om de Belgische economie te vertegenwoordigen in een van de snelst groeiende economieën ter wereld in de vorm van een handelsmissie. In deze editie heeft Inisol ervoor gekozen om gedurende drie kalenderweken de Russische, Hongaarse en Griekse markt te verkennen. Tijdens de handelsmissie begeleidt een academisch team masterstudenten bij de uitvoering van een bedrijfsspecifieke opdracht. Aan elke missie nemen een twintigtal bedrijven deel die op het einde van het project een gedetailleerd rapport ontvangen.

Wie? Begeleiding en ondersteuning

Het handelsmissie team bestaat uit een groep zeer gemotiveerde masterstudenten onder academische begeleiding van Prof. dr. Michaël Dooms , Prof. dr. Magali Geerts en hun team. Zowel Prof. Dr. Dooms als zijn team hebben al ervaring in het begeleiden van en zelf deelnemen aan eerdere handelsmissies. Het academisch team begeleidt de studenten tijdens de voorbereiding en uitvoering van de handelsmissie, zowel in België als ter plaatse. We werken bovendien ook samen met o.a. Flanders Investment & Trade (FIT), de plaatselijke Belgische Ambassade en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies in te winnen en de nodige contacten te leggen. Daartoe leggen we ook voorbereidende contacten met Solvay Alumni ter plaatse. Praktische zaken als huisvesting, transport, communicatie, eerste vergaderingen etc. worden voor vertrek zo uitgebreid mogelijk geregeld teneinde de eerste dag te kunnen beginnen met werken.

Waar? Bestemming

De afgelopen jaren heeft de handelsmissie onder meer plaatsgevonden in Polen (2021), Roemenië (2021), Marokko (2020), Vietnam (2020), Colombia (2019), Kenia (2018), Indonesië (2017), Maleisië (2016) en China (2015). Dit jaar heeft Inisol ervoor gekozen om de Hongaarse, Griekse en Russische markt te verkennen. Midden maart 2022 gaan de eerste missies naar Hongarije (Boedapest) en Rusland (Moskou) van start. De derde missie vindt plaats startend eind maart 2022 in Athene, de hoofdstad van Griekenland.

Rusland, als veruit grootste land ter wereld doet aan enorme economische activiteiten. Dit vooral in de landbouw –en voedingssector, alsook grotendeels in de farmaceutische sector en de gezondheidssector. Ook plant Rusland om door innovatie, economische groei te bewerkstelligen. Hiervoor investeerde ze de laatste jaren miljarden in technologie- en industrieparken en speciale economische zones.

Hongarije is dankzij de strategische positie in Centraal-Europa uitgegroeid tot een belangrijke Europese markt in de logistiek en transportsector. De traditionele sectoren zoals de voedingssector, landbouw en bouwsector zijn eveneens sterk vertegenwoordigd.  In de regio is Hongarije pionier in de Biotechnologische sector dankzij de investeringsinitiatieven alsook de groeiende groep hoogopgeleiden. Daarbovenop herstelt de Hongaarse economie van de COVID-19 recessie met een groeiend BBP dankzij de succesvolle overheidsprogramma’s.

Griekenland is erg gekend om zijn commerciële havens en vormt hiermee een logistiek spilfiguur tussen Europa, Azië en Afrika. Door zijn voordelige ligging, heeft het land groot potentieel om een belangrijke speler in de logistieke- en energiesector te worden. Het land heeft sinds de crisis veel vooruitgang geboekt en heeft een aantal veelbelovende grootschalige projecten lopen waaronder de modernisering van zijn havens, het uitbouwen van de transportinfrastructuur, het ontwikkelen van nieuwe technologieën in de ICT sector en het Hellinicon project. Zoals vele landen heeft Griekenland economisch geleden onder de COVID-19-pandemie. Er is echter opnieuw economische groei voorspeld voor 2022 omdat het land een zeer sterke toeristische sector en economie heeft. Hierdoor blijft Griekenland een bestemming met vele economische opportuniteiten.

Waarom? Motivatie

De handelsmissie kan omwille van vele redenen interessant zijn voor uw bedrijf. Het kan immers de start betekenen van een nieuwe marktverovering, of u kan uw reeds bestaande contactenportfolio verder aanvullen. Denk hierbij aan marktonderzoek, marketingmix analyse, het identificeren van potentiële leveranciers en klanten, het verkennen van strategische mogelijkheden, site engineering en het onderzoeken van de impact van Covid19 op uw internationale activiteiten. Door deel te nemen aan deze handelsmissie, kan uw bedrijf een nieuwe markt leren kennen of verder uitbreiden in een bestaande markt.

Wanneer? Periode

De handelsmissies vinden plaats in het tweede semester van het academiejaar. Voorafgaand hieraan hebben al enkele maanden van intensieve voorbereiding plaatsgevonden. Dit jaar vindt de handelsmissie plaats van 21 maart tot 8 april 2021 in Rusland en Hongarije en van 28 maart tot 15 april 2021 in Griekenland. Na de voorbereidende en tussentijdse verslagen zal het eindrapport uiterlijk acht weken na de missie worden afgeleverd. Bedrijven worden bediend volgens het ‘first come first served’ principe.

Hoe? Procedure

We hanteren een eenvoudige werkmethode waarvan de uitgewerkte procedure terug te vinden is in het stappenplan van onze brochure die hier te lezen is.

De eerste fase omvat het zoeken van een deelnemend bedrijf voor elke student. Vervolgens zal de student in België grondig geïnformeerd worden over de objectieven van zijn/haar specifieke opdracht. De inhoud van de opdracht wordt besproken in overleg met een lokale vertegenwoordiger van Flanders Investment and Trade.

In de tweede fase, ongeveer twee maanden voor vertrek, zal de missie grondig voorbereid worden. De toegewezen student zal het nodige voorafgaande onderzoek uitvoeren, om zo voldoende voorbereid te zijn voor het onderzoek ter plaatse. Indien gewenst omvat dit een door u aangeboden opleiding of coaching voor aanvang van de eigenlijke handelsmissie.

De derde fase, de handelsmissie zelf, bestaat uit intensief onderzoek in Rusland, Hongarije of Griekenland. De studenten komen in maart aan om de opdrachten ter plaatse uit te voeren, wat drie weken duurt. Tijdens de missie wordt alles in het werk gesteld om op frequente basis de student feedback te geven.

Gedurende de vierde en tevens laatste fase zal elke student een professioneel en academisch onderbouwd rapport opstellen. Hierbij zal de nodige aandacht gegeven worden aan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Een eerste versie van het rapport zal ten laatste vier weken na terugkomst afgegeven worden. Het finaal eindrapport zal ten laatste acht weken na terugkomst overhandigd worden. De bijhorende mondelinge verdediging en presentatie vindt twaalf weken na terugkeer plaats.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via

Brochure en flyer

Gedetailleerde informatie over het project kan teruggevonden worden in de volgende brochure met hiernaast nog een flyer die het project kort samenvat.

Steunbrieven