Het Career & Development team van Inisol biedt studenten de mogelijkheid om bedrijfsrelaties en een professioneel netwerk op te bouwen en biedt informatie over hun carrièremogelijkheden. We zien het als onze missie om de kloof te dichten tussen de academische wereld en de bedrijfsomgeving door studenten en ondernemingen bij elkaar te brengen.

Het Career en Development team is verantwoordelijk voor twee kernprojecten, meer bepaald het Bedrijvenforum en de Job- en Stagebeurs. Deze evenementen hebben als doel om de student kennis te laten maken met bedrijven in hun zoektocht naar een toekomstige stage of job. Wij zullen deze twee projecten hieronder kort toelichten, maar wij raden u zeker aan deze meer in detail te bekijken op de daaraan toegewijde

Bedrijvenforum

Het is een traditie voor Inisol om elk jaar opnieuw studenten en ondernemingen bij elkaar te brengen om op deze manier de kloof te dichten tussen enerzijds de academische wereld en anderzijds de bedrijfsomgeving. Hiervoor nodigen wij jaarlijks een tiental bedrijven uit om een presentatie te geven op de VUB, campus Etterbeek.

Zo wordt aan de masterstudenten handelsingenieur, economie, informatica, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur en rechten de mogelijkheid geboden zich een beter beeld van het bedrijfsleven te vormen. Elk participerend bedrijf krijgt individueel de kans om onze laatstejaarsstudenten warm te maken om na hun studies bij deze onderneming te solliciteren.

Kortom dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, met positieve resultaten voor beide partijen.

Job- en Stagebeurs

Stagelopen bij een interessant bedrijf is voor elke student niet alleen een leuke uitdaging, maar ook een leerrijke ervaring waarbij academische kennis kan toegepast worden in de praktijk.

Het doel van de Job- en Stagebeurs, die Inisol organiseert, is om onze medestudenten in contact te brengen met een waaier aan bedrijven en zo het vinden van een interessante stage gemakkelijker te maken.

Bedrijven hebben hier uiteraard ook baat bij. Zij kunnen contacten leggen met studenten uit heel wat richtingen, gaande van handelsingenieur, economie en wetenschappen tot rechten en burgerlijk ingenieur. Bedrijven krijgen dus de mogelijkheid om stagiairs rechtstreeks bij de bron te rekruteren, eventueel met het oog op een latere tewerkstelling.

Namens het Career Team,

Mathias Van der Zwalmen & Jasper Verleyen