Nikita Lathouwers

Voorzitster

+32 472 20 67 19

voorzitter@inisol.com


Sophie Missoorten

Ondervoorzitster

+32 472 26 41 15

bestuur@inisol.com 


Mathias Hauben

Penning

+32 495 19 15 78

penning@inisol.com