Inisol, Initiatief groep Solvay, is een vereniging die bestaat uit masterstudenten Handelsingenieur verbonden aan de Solvay Business School (VUB). De activiteiten van Inisol kunnen in drie domeinen onderverdeeld worden.

Praktijkervaring

Als student handelsingenieur wordt het steeds belangrijker om met een complete set vaardigheden naar de arbeidsmarkt te trekken. Inisol draagt hieraan bij door complementair aan theoretische vakken praktijkgerichte activiteiten te organiseren.

Ten eerste is er de handelsmissie, een volwaardig opleidingsonderdeel aan de faculteit. Tijdens het academiejaar 2019-2020 werd de handelsmissie georganiseerd met bestemming Marokko. Dit jaar zijn we toe aan de 30ste editie met bestemming Polen. Wegens het succes van de laatste jaren, is er sinds recent ook een tweede handelsmissie voor studenten uit tal van andere richtingen van de VUB. Deze missie trekt richting Roemenië en Inisol zal, gezien hun opgebouwde knowhow en expertise, ook deze missie organiseren. De tweede manier waarop we studenten aan praktijkervaring helpen, is door het organiseren van onze jaarlijkse Job- & Stagebeurs. Studenten komen hier in contact met zowel grote als minder grote bedrijven uit tal van verschillende sectoren en op die manier vergemakkelijken we hun zoektocht naar een stage of een eerste job. Ten slotte werkt Inisol samen met de Solvay Consulting Club. Dit zorgt ervoor dat de VUB studenten vanaf heden kunnen meewerken aan de consultancy projecten die SCC uitvoert voor verschillende grote bedrijven zoals Microsoft en Umicore. Daarnaast kunnen ze ook deelnemen aan verscheidene workshops die georganiseerd worden om zo allerhande soft & hard skills verder te ontwikkelen.

Professioneel netwerk

Inisol ondersteunt de professionele relaties tussen enerzijds de studenten handelsingenieur en anderzijds de bedrijfswereld. Zo organiseren wij wekelijks het Bedrijvenforum, dé campus rekruteringsactiviteit op de VUB. Dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, met positieve effecten als gevolg voor beide partijen. Uiteraard is ook onze Job- en Stagebeurs een perfect moment om contact te leggen tussen de studenten en bedrijven. Daarnaast dichten we deels de kloof tussen de academische en de bedrijfswereld door bedrijfsbezoeken, alumni- en andere netwerk evenementen te organiseren.

Begeleiding

Onze belangrijkste stakeholders blijven de studenten. Voor, tijdens en na hun studies delen wij informatie door middel van nieuwsbrieven, brochures en evenementen. Vooraleer men de studie handelsingenieur aanvat, leert men Inisol al kennen via onze Solvay Promotion Group (SPG) die toekomstige studenten informeert op infodagen en SID-ins. Daarnaast is er ook de Solvay Scholarship Cup die dit jaar aan zijn 5de editie toe is. Deze wedstrijd moet studenten in het laatste jaar secundair onderwijs warm maken om handelsingenieur te studeren. De hoofdprijs is dan ook niet min, namelijk het inschrijvingsgeld om 3 jaar handelsingenieur te studeren aan de Vrije Universiteit Brussel. Bovendien komen ze ook in contact met huidige studenten handelsingenieur en professoren waaraan ze al hun vragen kunnen stellen. Ten slotte krijgen studenten informatie van jonge professionals via speciale alumni evenementen en houden we contact met afgestudeerde studenten.

Het bestuur van Inisol 2020-2021 wenst alle studenten handelsingenieur en onze partners een productief jaar en succesvolle professionele carrière toe.

Ine Vranckx
Voorzitter Inisol 2020-2021

Robin Cortois
Ondervoorzitter Inisol 2020-2021