Inisol is een vereniging die bestaat uit masterstudenten Handelsingenieur verbonden aan de Solvay Business School (VUB). De activiteiten van Inisol kunnen in drie domeinen onderverdeeld worden.

Praktijkervaring

Als student handelsingenieur wordt het steeds belangrijker om met een complete set vaardigheden naar de arbeidsmarkt te trekken. Inisol draagt hieraan bij door complementair aan theoretische vakken, praktijkgerichte activiteiten te organiseren.

Ten eerste kennen we de handelsmissie, een volwaardig opleidingsonderdeel aan de faculteit. Tijdens het academiejaar 2016-2017 werd de handelsmissie reeds voor de 26ste maal georganiseerd met bestemming Indonesië, Jakarta. Dit jaar zijn we toe aan de 27ste editie met bestemming Kenia. De tweede manier waarop we studenten aan praktijkervaring helpen, is door het organiseren van onze jaarlijkse Job & Internship Fair. Studenten komen hier in contact met zowel grote als minder grote bedrijven.

In het bestuur bevinden zich steeds een aantal toekomstige entrepreneurs, hierdoor worden regelmatig nieuwe initiatieven georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Solvay ScholarShip Cup die studenten in het secundair onderwijs warm moet maken om Handelsingenieur te studeren aan de VUB. De hoofdprijs van deze wedstrijd is dan ook niet min, met name het inschrijvingsgeld voor 3 jaar Handelsingenieur te studeren aan onze Vrije Universiteit.

Bedrijfsrelaties

Inisol ondersteunt de professionele relaties tussen enerzijds de studenten handelsingenieur en anderzijds de bedrijfswereld. Zo organiseren wij wekelijks het Bedrijvenforum, dé campus rekruteringsactiviteit op de VUB. Dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, met positieve effecten als gevolg voor beide partijen. Uiteraard is ook onze Job- en Stagebeurs een perfect moment om contact te leggen tussen de studenten en bedrijven. Daarnaast dichten we deels de kloof tussen de academische en de bedrijfswereld door bedrijfsbezoeken, alumni- en andere netwerk evenementen te organiseren.

Informatie voor en door studenten

Onze belangrijkste stakeholders blijven de studenten. Voor, tijdens en na hun studies delen wij informatie door middel van nieuwsbrieven, brochures en evenementen. Vooraleer men de studie Handelsingenieur aanvat, leert men Inisol al kennen via onze Solvay Promotion Group (SPG) die toekomstige studenten informeert op infodagen en SID-ins.  Ten slotte krijgen studenten informatie van jonge professionals via speciale alumni evenementen en houden we contact met afgestudeerde studenten.

Wij kijken uit naar volgend academiejaar en wensen alle bestuursleden van Inisol, onze partners en de studenten een succesvol en productief jaar toe!

Nikita Lathouwers
Voorzitster Inisol 2017-2018
Sophie Missoorten
Ondervoorzitster Inisol 2017-2018