De handelsmissie van Inisol heeft doorheen de jaren een betrouwbare reputatie opgebouwd. Hierdoor worden onze handelsmissies naar Marokko en Vietnam gesteund door tal van belangrijke figuren in zowel de politiek als de zakenwereld. Hieronder vindt u enkele citaten uit de steunbrieven die wij ontvangen hebben. De volledige steunbrieven kunt u lezen via onze brochure.

Charles Michel Eerste minister
“Je souhaite aux ingénieurs commerciaux tous mes vœux de succès pour leur mission commerciale. Ce projet est utile non seulement pour la promotion de l’image de notre pays mais aussi pour créer des liens entre les entreprises belges et marocaines!”
Claire Tillekaerts Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade
“Het verleden heeft ons geleerd dat de opdrachten van de deelnemende bedrijven intensieve studie en arbeid vergen, dat de academische begeleiding intens is en het finale resultaat een hoge nuttigheidswaarde heeft.”
Caroline Pauwels  Rector Vrije Universiteit Brussel
“De ter plaatse vergaarde kennis en gelegde contacten reizen samen met onze studenten terug en stelt de bedrijven in Vlaanderen in staat om concrete doelstellingen na te streven. Dit initiatief verdient hopelijk dan ook Uw aandacht en aanmoediging. Ik ben er van overtuigd dat onze studenten u hierin voldoende wegwijs zullen maken.”
Joël Branson Decaan Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel
“Vietnam is een van de meest dynamische groeilanden, met een zeer jonge bevolking en een steeds beter geschoolde arbeidsmarkt. Vietnam zet sterk in op internationale handel, met heel wat bilaterale en multilaterale handelsovereenkomsten, onder andere met de EU. Het zou mij genoegen doen mocht u beroep doen op onze studenten om de opportuniteiten en risico’s van Vietnam voor uw bedrijf of organisatie te verkennen.”
Sven Gatz Brussels minister van
Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Meertaligheid
“I fully support this initiative that can promote the Belgian companies in Vietnam and that brings the students closer to the businesses”
Herman De Croo Minister van Staat, ononderbroken verkozen als Volksvertegenwoordiger sedert 1968, Gewezen Minister en Gewezen Kamervoorzitter
“Bij vele Belgische bedrijven , aldaar gevestigd, de diplomatieke heen en weer contacten op alle vlakken, zelfs militair en politioneel, onderscheiden Marokko in een positieve zn van vele andere islam ondersteunde naties. Het land verdient een aandachtig bezoek. ”
Wouter Beke Minister van Werk
“Vietnam is een land met veel opportuniteiten waar België ster in staat, zoals voeding, machinebouw, infrastructuur en diensten. De handelsmissie van INISOL kan u een zicht geven op hoe uw onderneming kan meesurfen op bovenstaande brede macro-economische bewegingen. We wensen u alvast een succesvolle deelname toe.
Ben Weyts Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Buitenlands Beleid, Toerisme en Dierenwelzijn
“Ik wens de studenten van de Vrije Universiteit Brussel dan ook veel succes in Casablanca en Hanoi. Marokko en Vietnam zijn interessante afzetmarkten voor producten uit Vlaanderen en je vindt er veel potentiële zakenpartners. Een handelsmissie biedt kansen om jezelf op de kaart te zetten, om relaties op te bouwen en om nuttige praktijkervaring op te doen. Het begint met contacten, maar het kan eindigen met contracten.”
Herman Van Rompuy Voorzitter emeritus van de Europese Raad
“Via deze handelsmissie krijgen de studenten de kans om opdrachten uit te voeren voor Belgische bedrijven in een partnerland met een groeiend economisch belang. Voor de
studenten die eraan deelnemen is het een culturele verrijking en een unieke praktijkervaring. Het grensoverschrijdende karakter van deze missie maakt het tevens interessant vanuit een Europees perspectief.
Karel De Gucht Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, Vicepremier en Europees Commissaris
“The work and preparation that goes into such missions is intense but once you witness it being put into practice – the one-to-one exchanges, the art of negotiating, the global coverage and the satisfaction of a deal being struck – it is just an exhilarating experience.”
Pascal Smet Staatssecretaris voor Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
“I fully support this initiative that can promote the Belgian companies in Hanoi and that brings the students closer to the businesses.”
Rudi VervoortMinistre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
“Je tiens à féliciter Inisol pour l’organisation de cette mission commerciale à Casablanca, dans une région avec laquelle Bruxelles et la Belgique entretient des relations de coopération étroites dans de nombreux domaines. Ce type d’initiatives permet évidemment de faire rayonner notre pays et sa capitale.”
Peter Van Biesbroeck Algemene directeur VOKA
“Bedrijven hebben met dit initiatief een uitgelezen opportuniteit om een eerder onbekende markt te laten verkennen en de mogelijkheden ervan te leren ontdekken, door gebruik te maken van de knowhow van een groep gemotiveerde quasi afgestudeerde handelsingenieurs.”
Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder UNIZO
“Export is de belangrijkste mogelijkheid voor bijkomende groei van de Belgische KMO vanuit een kleine thuismarkt. De missie gaat deze keer naar Hanoi, Vietnam. Een uitstekende keuze want dit land heeft onze KMO’s heel wat te bieden. De handelsmissie wordt ook dit keer opnieuw een succes. Daarvan ben ik overtuigd.”
Alexander De Croo Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën
“De handelsmissies geven Solvay-studenten de kans om internationale praktijkervaring te verwerven. Aan Vlaamse bedrijven biedt deze missie dan weer een unieke gelegenheid om een groeiende markt te verkennen, die zich onder meer kenmerkt door een sterk groeiende middenklasse.
Bernard Clerfayt Ministre de l’Emploi, du Bien-être animal, de la Transition numérique et Pouvoirs locaux
“La tenue de cette mission commerciale est non seulement l’occasion pour nos entreprises de saisir des opportunités économiques mais elle offre aussi la possibilité aux étudiants participants de se confronter aux réalités de la vie professionnelle. Cette mise en pratique des savoirs acquis sur les bancs de l’université est essentielle dans le parcours d’un jeune. Je souhaite donc plein de succès aux étudiants et vous invite à prendre part à cette mission commerciale à Casablanca.”
Philippe Muyters Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
“Deze missie biedt de laatstejaarsstudenten Handelsingenieur van de Vrije Universiteit Brussel de mogelijkheid om hun opgedane kennis om te zetten in praktijkervaring en hun eerste contacten te leggen in de zakenwereld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan onze Vlaamse bedrijven om te steunen op de nieuwe inzichten van onze toekomstige generatie Handelsingenieurs. Ik steun dan ook graag dit initiatief dat onze ondernemingen kan promoten in Marokko en studenten dichter kan brengen bij het bedrijfsleven.”