Naar jaarlijkse traditie biedt Inisol de kans om de Belgische economie te vertegenwoordigen in een van de snelst groeiende economieën ter wereld in de vorm van een handelsmissie. In deze editie heeft Inisol ervoor gekozen om gedurende drie kalenderweken de Poolse en Roemeense markt te verkennen. Tijdens de handelsmissie begeleidt een academisch team masterstudenten bij de uitvoering van een bedrijfsspecifieke opdracht. Aan elke missie nemen een twintigtal bedrijven deel die op het einde van het project een gedetailleerd rapport ontvangen.

Wie? Begeleiding en ondersteuning

Het handelsmissie team bestaat uit een groep zeer gemotiveerde masterstudenten onder academische begeleiding van Prof. Dr. Michaël Dooms en zijn team. Zowel Prof. Dr. Dooms als zijn team hebben al ervaring in het begeleiden van en zelf deelnemen aan eerdere handelsmissies. Het academisch team begeleidt de studenten tijdens de voorbereiding en uitvoering van de handelsmissie, zowel in België als ter plaatse. We werken bovendien ook samen met o.a. Flanders Investment & Trade (FIT), de plaatselijke Belgische Ambassade en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies in te winnen en de nodige contacten te leggen. Daartoe leggen we ook voorbereidende contacten met Solvay Alumni ter plaatse. Praktische zaken als huisvesting, transport, communicatie, eerste vergaderingen etc. worden voor vertrek zo uitgebreid mogelijk geregeld teneinde de eerste dag te kunnen beginnen met werken.

Waar? Bestemming

De afgelopen jaren heeft de handelsmissie plaatsgevonden in Marokko (2020), Vietnam (2020), Colombia (2019), Kenia (2018), Indonesië (2017), Maleisië (2016) en China (2015). Dit jaar heeft Inisol ervoor gekozen om de Poolse en Roemeense markt te verkennen. In maart 2021 gaat de eerste missie naar Polen, meer bepaald naar de stad Warschau, het economisch centrum. De tweede missie vindt plaats in april 2021 in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië.

Polen, de toegangspoort tot Oost-Europa, kent sinds de val van het communisme en de eenmaking van de Europese markt een florerend bbp dat jaarlijks bovengemiddelde groei- cijfers kan voorleggen. De groeiende middenklasse en steeds grotere groep hoogopgelei- den, gecombineerd met de lage loonkost, bieden unieke kansen door de groeiende hoe- veelheden beschikbaar menselijk kapitaal dat onder meer gespecialiseerd is in ICT, fintech en hernieuwbare energie, maar ook opslag en logistiek.

Roemenië, het zevende grootste land van de EU naar bevolking en het negende grootste land van de EU naar omvang, is momenteel een van de meest dynamische markten in Eu- ropa. De Roemeense economie is de afgelopen jaren snel gegroeid als gevolg van de toene- mende particuliere consumptie, gestimuleerd door belastingverlagingen, loonsverhogin- gen en een groeiende technische geschoolde bevolking. De afgelopen twee jaar bedroeg de groei van het BBP van Roemenië telkens meer dan 4%, wat een van de hoogste is in de EU. Roemenië biedt kansen voor bedrijven op het gebied van duurzame energie, indus- triële productie, ICT met een focus op software en IT-diensten, landbouw en transport & logistiek, aangezien het de oostelijke maritieme toegangspoort tot de EU is.

Waarom? Motivatie

De handelsmissie kan omwille van vele redenen interessant zijn voor uw bedrijf. Het kan immers de start betekenen van een nieuwe marktverovering, of u kan uw reeds bestaande contactenportfolio verder aanvullen. Denk hierbij aan marktonderzoek, marketingmix analyse, het identificeren van potentiële leveranciers en klanten, het verkennen van strategische mogelijkheden, site engineering en het onderzoeken van de impact van Covid19 op uw internationale activiteiten. Door deel te nemen aan deze handelsmissie, kan uw bedrijf een nieuwe markt leren kennen of verder uitbreiden in een bestaande markt.

Wanneer? Periode

De handelsmissies vinden plaats in het tweede semester van het academiejaar. Voorafgaand hieraan hebben al enkele maanden van intensieve voorbereiding plaatsgevonden. Dit jaar vindt de handelsmissie plaats van 1 maart tot 19 maart 2021 in Polen en van 29 maart tot 16 april 2021 in Roemenië. Na de voorbereidende en tussentijdse verslagen zal het eindrapport uiterlijk acht weken na de missie worden afgeleverd. Bedrijven worden bediend volgens het ‘first come first served’ principe.

Hoe? Procedure

We hanteren een eenvoudige werkmethode waarvan de uitgewerkte procedure terug te vinden is in het stappenplan van onze brochure die hier te lezen is.

De eerste fase omvat het zoeken van een deelnemend bedrijf voor elke student. Vervolgens zal de student in België grondig geïnformeerd worden over de objectieven van zijn/haar specifieke opdracht. De inhoud van de opdracht wordt besproken in overleg met een lokale vertegenwoordiger van Flanders Investment and Trade.

In de tweede fase, ongeveer twee maanden voor vertrek, zal de missie grondig voorbereid worden. De toegewezen student zal het nodige voorafgaande onderzoek uitvoeren, om zo voldoende voorbereid te zijn voor het onderzoek ter plaatse. Indien gewenst omvat dit een door u aangeboden opleiding of coaching voor aanvang van de eigenlijke handelsmissie.

De derde fase, de handelsmissie zelf, bestaat uit intensief onderzoek in Polen of Roemenië. De studenten komen in maart aan om de opdrachten ter plaatse uit te voeren, wat drie weken duurt. Tijdens de missie wordt alles in het werk gesteld om op frequente basis de student feedback te geven.

Gedurende de vierde en tevens laatste fase zal elke student een professioneel en academisch onderbouwd rapport opstellen. Hierbij zal de nodige aandacht gegeven worden aan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Een eerste versie van het rapport zal ten laatste vier weken na terugkomst afgegeven worden. Het finaal eindrapport zal ten laatste acht weken na terugkomst overhandigd worden. De bijhorende mondelinge verdediging en presentatie vindt twaalf weken na terugkeer plaats.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via