Naar jaarlijkse traditie organiseert Inisol ook in 2020 een handelsmissie. Dit jaar wordt er echter uitgebreid naar maar liefst twee handelsmissies van drie kalenderweken. Een missie bij Inisol duurt drie volledige kalenderweken en houdt in dat een twintigtal laatstejaarsstudenten, onder academische begeleiding, in een opkomende economie een maatspecifieke opdracht uitvoeren voor eenzelfde aantal deelnemende bedrijven. De organisatie stelt alles in het werk om ook van deze handelsmissies een succes te maken

Bestemming

Afgelopen jaren waren de bestemmingen Colombia (2019), Kenia (2018), Indonesië (2017), Maleisië (2016), West-China (2015), Kenia (2014), Colombia (2013), Turkije (2012), Indonesië (2011), Vietnam (2010), China (2009) en Brazilië (2008).

Dit jaar heeft Inisol ervoor gekozen om zowel de Marokkaanse markt (Casablanca) als de Vietnamese markt (Hanoi) te verkennen.

Begeleiding en ondersteuning

Het handelsmissieteam bestaat uit een groep zeer gemotiveerde laatstejaarsstudenten handelsingenieur (Marokko) en laatstejaarsstudenten Toegepaste Economische Wetenschappen, Commmunicatiewetenschappen, Bewegingswetenschappen en Fotonica onder academische begeleiding van prof. dr. Michaël Dooms. Hij heeft als student zelf deelgenomen aan een handelsmissie en heeft eveneens de laatste negen edities begeleid. Prof. dr. Michaël Dooms staat de studenten bij wat betreft de voorbereiding, de uitvoering ter plaatse en het opmaken van het eindverslag. Bovendien wordt er samengewerkt met onder meer Flanders Investment & Trade, de Belgische ambassade en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies te verkrijgen en de nodige contacten te leggen. Ook met Solvay alumni ter plaatse worden voorbereidende contacten gelegd. Praktische zaken zoals accommodatie, transport ter plaatse, communicatiemogelijkheden, de eerste afspraken, etc. worden zo veel mogelijk voor het vertrek geregeld zodat er vanaf de eerste dag gewerkt kan worden.

Het tijdstip

De handelsmissies vinden steeds plaats in het tweede semester van het academiejaar, in de periode maart – april. De voorbereidingen voor de handelsmissies beginnen uiteraard veel vroeger. Ten laatste tien dagen voor vertrek, moet een voorbereidend rapport ingediend worden. Het eindrapport, in de vorm van een thesis voor de studenten handelsingenieur, wordt ten laatste acht weken na terugkeer ingediend. De studenten TEW, Communicatiewetenschappen, Bewegingswetenschappen en Fotonica dienen een finale presentatie in ten laatste twaalf weken na terugkeer. Dit jaar gaat de missie naar Marokko door van 2 maart t.e.m. 21 maart 2020. De missie naar Vietnam zal doorgaan van 6 april t.e.m. 24 april 2020.

Uw motivatie

Een handelsmissie kan om zeer uiteenlopende redenen interessant zijn voor uw bedrijf. Het kan immers de start betekenen van een nieuwe marktverovering, of u kan uw reeds bestaande contactenportfolio verder aanvullen. Tientallen bedrijven kunnen getuigen van het succes dat ze in voorgaande jaren geboekt hebben na een deelname aan de handelsmissie. Door de jarenlange ervaring, gekoppeld aan de steun van de Solvay Business School, de Solvay Alumni, Flanders Investment & Trade en zowel Federale als Regionale Ministers, beschikt Inisol over een waardevol netwerk van contacten die ook deze editie van de jaarlijkse handelsmissie op verschillende manieren ondersteunt.

De formule

We werken met een eenvoudige formule. Een volledig overzicht van onze werkwijze is terug te vinden in het stappenplan in onze brochure. Deze zal spoedig beschikbaar zijn.

  1. In een eerste fase wordt voor elke deelnemende student een participerend bedrijf gezocht. Vervolgens wordt de student in België grondig ingelicht over de doelstellingen van een vooraf gespecificeerde opdracht. Het specifiëren van de opdracht gebeurt in samenspraak met een vertegenwoordiger van Flanders Investment & Trade en een lid van de academische begeleiding.
  2. Gedurende de 2 à 3 maanden die de handelsmissie voorafgaan, dient de handelsmissie grondig voorbereid te worden. Dit omvat onder andere een eventuele opleiding of coaching voor de aanvang van de opdracht ter plaatse. Dergelijke opleiding of coaching van de student dient door het bedrijf zelf verzorgd te worden. De toegewezen student zal de nodige research uitvoeren ter voorbereiding van de opdracht ter plaatse alsook een voorbereidend rapport indienen ten laatste tien dagen voor vertrek.
  3. De derde fase, de handelsmissie als dusdanig, bestaat uit intensief onderzoek in Marokko of Vietnam. Het team studenten vertrekt in maart voor de uitvoering van de opdrachten ter plaatse. De missie zal drie weken duren. Tijdens de missie wordt getracht om op kleinschalige en frequente basis terug te koppelen via e-mail, chat of telefonisch (bv. via Skype). Tijdens de tweede week dienen de studenten een tussentijds rapport in. Aan het einde van de derde week, leveren de studenten een preliminair rapport van het veldwerk in alsook een preliminaire Powerpoint presentatie met de voorlopige resultaten.
  4. In de laatste fase werkt elke student een professioneel eindverslag/eindpresentatie uit, met specifieke aandacht voor de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Het finale rapport van de handelsingenieurs dient ten laatste acht weken na terugkeer afgeleverd te worden. Ten laatste twaalf weken na terugkeer dient een mondelinge verdediging plaats hebben gevonden in aanwezigheid van Prof. dr. Michaël Dooms, de assistent en uzelf als opdrachtgever.
    De finale presentatie voor de studenten TEW, Communicatiewetenschappen, Bewegingswetenschappen en Fotonica dient ten laatste twaalf weken na terugkeer gepresenteerd te worden. Dit gebeurt ook in het bijzijn van voorgaand genoemde partijen.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via handelsmissie@inisol.com (Marokko) of handelsmissievub@inisol.com (Vietnam)