De handelsmissie van Inisol heeft doorheen de jaren een betrouwbare reputatie opgebouwd. Hierdoor wordt onze handelsmissie naar Colombia gesteund door tal van belangrijke figuren in zowel de politiek als de zakenwereld. Hieronder vindt u enkele citaten uit de steunbrieven die wij ontvangen hebben. De volledige steunbrieven kunt u lezen via onze brochure.

Charles Michel Eerste minister
“Je souhaite aux ingénieurs commerciaux du Groupe d’Initiative Solvay (Inisol) tous mes vœux de succès pour leur mission commerciale. Ce projet est utile non seulement pour la promotion de l’image de notre pays mais aussi pour créer des liens entre les entreprises belges et colombiennes!”

 

Claire Tillekaerts Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade
“Het verleden heeft ons geleerd dat de opdrachten van de deelnemende bedrijven intensieve studie en arbeid vergen, dat de academische begeleiding intens is en het finale resultaat een hoge nuttigheidswaarde heeft.”

 

Caroline Pauwels  Rector Vrije Universiteit Brussel
“De ter plaatse vergaarde kennis en gelegde contacten reizen samen met onze studenten terug en stelt de bedrijven in Vlaanderen in staat om concrete doelstellingen na te streven. Dit initiatief verdient hopelijk dan ook Uw aandacht en aanmoediging. Ik ben er van overtuigd dat onze studenten u hierin voldoende wegwijs zullen maken.”
Joël Branson Decaan Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel
“Het zou mij genoegen doen mocht u beroep doen op onze Solvay-handelsingenieurs om de opportuniteiten en risico’s van de Colombiaanse markt voor uw bedrijf te verkennen. Ik kan u onze ‘Solvayers’ warm aanbevelen.”

 

Jana Zikmundova Ambassadeur van België in Colombia
“Als conclusie kan ik stellen dat, mijns inziens, deze handelsmissie – georganiseerd door een vereniging voor en door gemotiveerde masterstudenten Handelsingenieur aan de VUB/ Solvay Business School – een uitstekende gelegenheid biedt om de Colombiaanse markt op de juiste manier te benaderen.”

 

Herman De Croo Minister van Staat, ononderbroken verkozen als Volksvertegenwoordiger sedert 1968, Gewezen Minister en Gewezen Kamervoorzitter
“Het is goed dat een belangrijke Belgische universitaire faculteit zoals Solvay er een boeiende handelsmissie naar voert. Zoals Alexander De Croo, nu bijna 5 jaar Vicepremier, alumnus van Solvay en maar politiek begonnen na bewezen te hebben dat hij een eigen zaak, florerend, kon uitbouwen, wens ik ook jullie allen veel succes.”

 

Kris Peeters Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
“De voorbije jaren heeft deze formule haar succes bewezen en ook de bedrijven hebben duidelijk interesse om met de hulp van de studenten een nieuwe markt te verkennen. Latijns-Amerika en Colombia in het bijzonder, bieden aan Belgische bedrijven veel exportmogelijkheden en verdienen extra aandacht vanuit onze ondernemingen. Inisol biedt een interessante mogelijkheid om dit te doen.”

 

Pieter De Crem  Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
“Met Colombia werd geopteerd voor een interessante, groeiende markt in Zuid-Amerika en dus een uitstekende keuze voor een handelsmissie. Colombia is momenteel voor België een bescheiden handelspartner wat betekent dat er nog een ruime marge is voor verbetering in de handelsrelaties tussen onze landen.”

 

Didier Reynders Minister van Buitenlandse Zaken
“En septembre 2017, lors de ma dernière rencontre avec mon homologue à Bruxelles, nous nous sommes félicités que nos pays partagent de multiples valeurs communes qui facilitent la collaboration, tant au niveau bilatéral qu’au sein d’instances internationales. Je me réjouis dès lors de voir une vingtaine d’étudiants belges entreprendre, comme tous les ans, une mission commerciale en partenariat avec nos entreprises dans un pays à haut potentiel.”

 

Karel De Gucht Voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, Vicepremier en Europees Commissaris
“The work and preparation that goes into such missions is intense but once you witness it being put into practice – the one-to-one exchanges, the art of negotiating, the global coverage and the satisfaction of a deal being struck – it is just an exhilarating experience.”

 

Herman Van Rompuy Voormalig Voorzitter van de Europese Raad
“Voor de studenten die eraan deelnemen is het een culturele verrijking en een unieke praktijkervaring. Het grensoverschrijdende karakter van deze missie maakt het tevens interessant vanuit een Europees perspectief.”

 

Johan Van Overtveldt Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding
“Het succes van onze KMO’s is onontbeerlijk voor onze economie. Om die reden verleen ik met groot enthousiasme mijn steun aan dit creatief en efficiënt samenwerkingsverband.”

 

Peter Van Biesbroeck en Sabine Soetens  Algemene directeuren VOKA
“Bedrijven hebben met dit initiatief een uitgelezen opportuniteit om een eerder onbekende markt te laten verkennen en de mogelijkheden ervan te leren ontdekken, door gebruik te maken van de knowhow van een groep gemotiveerde quasi afgestudeerde handelsingenieurs.”

 

Danny Van Assche Gedelegeerd bestuurder UNIZO
“Export is de belangrijkste mogelijkheid voor bijkomende groei van de Belgische KMO vanuit een kleine thuismarkt. De missie gaat deze keer naar Bogotá, hoofdstad van Colombia. Een uitstekende keuze want dit land heeft onze KMO’s heel wat te bieden. De handelsmissie wordt ook dit keer opnieuw een succes. Daarvan ben ik overtuigd.”

 

Alexander De Croo Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post
“De handelsmissie naar Bogotá geeft Solvay-studenten de kans om internationale praktijkervaring te verwerven. Aan Vlaamse bedrijven biedt deze missie dan weer een unieke gelegenheid om een groeiende markt te verkennen, die zich onder meer kenmerkt door een sterk groeiende middenklasse.”

 

Geert Bourgeois Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
“De missie naar Colombia biedt een uitstekende gelegenheid voor onze ondernemingen om met de hulp van dynamische jongeren deze uitdagende markt te verkennen. In een steeds meer geglobaliseerde wereld moeten jongeren en ondernemers meer oog hebben voor wat er in het (verre) buitenland gebeurt.”

 

Philippe Muyters Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
“Colombia staat bekend als een van de meest ondernemende landen van Zuid-Amerika. Bovendien tonen Vlaamse ondernemingen steeds meer interesse in Colombia, wat Bogota de geschikte bestemming maakt voor Handelsmissie 2019. Ten volle steun ik dan ook dit initiatief die onze ondernemingen kan promoten in Colombia en studenten dichter kan brengen bij het bedrijfsleven.”