Algemeen

De Republiek van Kenia is gelegen in Oost-Afrika en bestaat uit 42 verschillende etnische stammen. Kenia grenst aan Somalië, Ethiopië, Soedan, Oeganda en Tanzania, en heeft een aanzienlijke kustlijn langs de Indische Oceaan. Het grondgebied van Kenia omvat 580.367 km², bezet met meer dan 48 miljoen inwoners. De bevolking in Kenia is eveneens zeer jong, 75% van de inwoners zijn jonger dan 30 jaar.

De hoofdstad, en tevens grootste stad van Kenia, is Nairobi. Nairobi, gelegen in het midden-zuiden van Kenia, aan de Nairobirivier, telt 3,5 miljoen inwoners. Naast Nairobi is ook Mombassa een belangrijke stad in Kenia.

Kenia

Oppervlakte

580 367 km²

Populatie

48.47 miljoen

BBP 

64 miljard US dollars

Taal

Engels en Swahili

Munteenheid

Keniaanse Shilling (1 EUR=119.35 KES)

Economie

De Keniaanse economie is marktgeoriënteerd en wordt beschouwd als een liberale markt met weinig overheidsinmenging. Prijscontroles worden uitzonderlijk uitgeoefend op essentiële grondstoffen zoals maïsmeel, olie, benzine en kerosine.

De Keniaanse overheid staat open voor investeringen en ontwikkelde een zeer degelijke sociale en fysieke infrastructuur. Deze ontwikkelingen maken van Kenia een uiterst aantrekkelijke locatie voor bedrijven die de Afrikaanse markt wensen te betreden.

De groeivoet van het bruto binnenlands product steeg van 5,6% in 2015 tot 5,9% in 2016. Voor 2017 wordt een daling van de groeivoet van het BBP verwacht tot 5,5% door een vertraging in investeringen als gevolg van de naderende verkiezingen. De inflatie steeg daarentegen van 7,0% in januari 2017 naar 9,0% in februari 2017, dit door een stijging in voedsel- en elektriciteitsprijzen. De gemiddelde inflatie bedroeg 6,3% in 2016. Voor de periode 2017-2020 wordt verwacht dat de gemiddelde inflatie 5,1% is, ten gevolge van een behoedzaam monetair beleid en efficiëntiewinsten als resultaat van de hervorming van de regelgeving en de investeringen in infrastructuur.

Cultuur

Met ruim 48 miljoen inwoners, verspreid over 37 districten, kent Kenia een sterke diversiteit aan mensen en cultuur. Kenia, met als hoofdstad Nairobi, heeft minstens 40 verschillende etnische groepen (Kikuyu, Somali, Kalenjin tribes, etc.) waarvan veel hun eigen moedertaal beheersen. Gedurende de 19de eeuw kende het land een grote migratiegolf die vooral Europeanen, Arabieren, Indiërs en Pakistanen met zich mee bracht. Kenia telt dan ook 61 verschillende talen waaronder het Swahili, een mengeling van Bantu, Arabische en Europese elementen, die samen met het Engels als officiële talen worden beschouwd.

Godsdienst is een belangrijk aspect in het leven van de meeste inwoners van het land. Er zijn voornamelijk twee grote godsdiensten te onderscheiden; het Christendom en de Islam. Het is veel voorkomend dat inwoners naast hun godsdienst ook geloven dat de doden de bevoegdheid hebben om het goede en het kwade van hun afstammelingen te beheersen.

Kenia maakte jaren mee van kolonisatie en werd eind 19de eeuw een officiële Britse kroonkolonie. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waar veel Kenianen in het Britse leger vochten, ontstond er een nationalistische beweging. Ten gevolge van de Mau Mau-opstand, een opstand tegen het Britse bewind, was in Kenia van 1952 tot 1958 de noodtoestand van kracht. In 1964 werd Kenia officieel een republiek met Jomo Kenyatta als president. Doorheen de jaren die volgden werden Keniaanse regimes vaak geassocieerd met corruptie en vriendjespolitiek.

Socio-Economische Situatie

Hoewel Kenia de voorbije jaren op vele vlakken positief evolueerde, leeft 43,2% nog steeds onder de armoedegrens. 18,9% van de mannen en 25,6% van de vrouwen lijden aan analfabetisme. Armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en de kwetsbaarheid van de economie voor interne en externe schokken blijven dan ook belangrijke uitdagingen.

Kenia heeft een sterk groeiende en jonge bevolking met ruim 48 miljoen mensen waarvan slechts 2,6% ouder is dan 65 jaar. Het is sinds enkele jaren erkend als “lower middle income country” volgens de ranking van de Wereldbank. Door die sterk groeiende jonge bevolking, de dynamische privé sector, een nieuwe grondwet en de  centrale rol die ze speelt in Oost-Afrika heeft Kenia het potentieel om één van Afrika’s succesverhalen te worden. Het aanpakken van uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, bestuur, klimaatverandering, lage investeringen en lage productiviteit zullen belangrijke uitdagingen blijven voor Kenia om snelle en duurzame groeicijfers te behalen die de levens van de bevolking kunnen transformeren.

Buitenlands Beleid en Handelsrelaties

Kenia staat op plaats 92 van de 190 landen op vlak van de Ease of doing business index. Hiermee behaalt Kenia een gemiddelde score.

Kenia heeft sinds de jaren 60 langdurende handelsrelaties met de Europese Gemeenschap (later vastgelegd onder Conventies van Lomé en Akkoord van Cotonou).

Kenia’s export naar de EU omvangt vooral landbouwproducten. Andere producten zijn thee, koffie, vis, etc. Op COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) na, blijft de EU Kenia’s tweede grootste markt. Belangerijke exportlanden binnen de EU zijn: UK, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Voorts vervult de EU de rol van grootste bron van import voor Kenia.

Kenia maakt deel uit van de African, Caribbean, and Pacific Group of States (ACP). Door het ondertekenen van het “ACP-EC Partnership Agreement” werd de ACP, en dus Kenia, aan de EU gebonden. Landen die deel uitmaken van de ACP krijgen meestal een voorrangsrecht op de toegang tot EU markten.

De EU en de ACP onderhandelen momenteel over een wederzijds WTO-compatible handelsovereenkomst (Economic Partnership Agreements (EPAs)). In deze overeenkomst zal de nieuwe ACP-EU handelsovereenkomst gedefinieerd worden, met als doel; het integreren van de ACP economieën in de wereldeconomie, duurzame economische ontwikkeling en vermindering (met als ultieme doel uitroeiing) van de armoede.

Handel in Kenia

In 2016 beliep de Vlaamse jaaruitvoer naar Kenia € 113,99 miljoen. Dat was 4,85% hoger dan in 2015. In de ranglijst van exportmarkten voor Vlaanderen leverde dat uitvoerbedrag Kenia de 89e plaats op. Met deze exportportefeuille speelde Vlaanderen als leverancier een rol van 0,89% in de totale import van Kenia.

Uit de betalingsbalansgegevens van de Nationale Bank komt naar voor dat België in 2016 voor € 44,31 miljoen aan diensten naar Kenia heeft uitgevoerd. Dat was 52,55% meer dan in 2015. In de rangschikking van exportmarkten voor Belgische diensten zette dat exportbedrag Kenia op de 88e plaats in 2016, met een aandeel van 0,044% in de Belgische totaalexport aan diensten.

De belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Kenia waren in 2016: Machines, toestellen en mechanische werktuigen (17,1%), farmaceutische producten (15,7%), bereidingen van graan, gebak (8,3%), voertuigen voor vervoer over land (7,0%), meststoffen (6,3%), kunststof en toepassingen (5,5%), optische instrumenten, apparaten en toestellen (5,4%), papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren (4,1%), diverse producten van de chemische industrie (2,9%), elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken (2,8%), overige producten vertegenwoordigen de resterende export van 24,8%. Een overzicht van de verschillende categorieën is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Belgische export naar Kenia in 2016 (Bron: Flanders investment and trade http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/)

In 2016 beliep de Vlaamse totaalinvoer uit Kenia € 45,20 miljoen, een invoerbedrag dat 8,35% hoger lag dan in 2015. Als leverancier voor Vlaanderen haalde Kenia daarmee een 104e plaats en tekende voor 0,016% van de Vlaamse wereldwijde totaalimport. Met een invoerportfolio ter waarde van € 45,20 miljoen euro speelde Vlaanderen als klant een rol van 0,88% in de totaaluitvoer van Kenia.

Uit Kenia importeerde België in 2016 voor € 76,25 miljoen aan diensten, 42,42% meer dan in 2015. Daarmee werd Kenia voor België de 60e leverancier van diensten en stond in voor 0,078% van de Belgische totaalimport aan diensten.

De belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Kenia waren in 2016: Koffie, thee, maté en specerijen (31,2%), levende planten en producten van de bloementeelt (16,5%), groenten, planten, wortels en knollen (14,8%), bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen (11,8%), fruit (8,3%), tabak en tabak surrogaten (5,8%), andere plantaardige textielvezels (3,1%), speelgoed, ontspannings- en sportartikelen (1,7%), bepaalde bijzondere gevallen; vertrouwelijke tarief (1,5%), edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten (1,5%) en een groep overige goederen die de resterende 8,5% vertegenwoordigt. Een overzicht van de verschillende categorieën is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Belgische import vanuit Kenia (Bron: Flanders investment and trade http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/ )

Kansrijke sectoren

Onderstaande sectoren zullen komende jaren een stijgend belang hebben in de Keniaanse economie:

Landbouw – De teelt van bloemen, bonen, thee en koffie blijft zeer belangrijk voor Kenia. Opmerkelijk is het feit dat een geleidelijke transformatie van het familiale landbouwmodel naar industriële landbouw plaatsvindt, wat ook mogelijkheden in de sector van de landbouw uitrustingen (zowel nieuwe als tweedehands) met zich meebrengt.

Dienstensector – De snelle opmars van de diensten sector in Kenia biedt zakelijke opportuniteiten voor ICT-ondernemingen.

Energie – De energiesector is een prioritaire sector voor de regering die de productiecapaciteit van elektriciteit stevig wil opdrijven met meer dan 5 GW tegen 2020 (huidige productiecapaciteit bedraagt 1,6 GW). Of deze ambitieuze doelstelling werkelijk zal gehaald worden blijft de vraag, toch staat er al menigvuldig project inzake thermische centrales en hernieuwbare energie  (wind- en zonne-energie, miniwaterkrachtcentrales, geothermie,…) in de wachtrij.

Milieu – Er wordt fors geïnvesteerd in de verstedelijking van het land. Deze verstedelijking brengt een grote impact op het leefmilieu met zich mee. De impact is het grootst op water(-zuivering), afvalverwerking en stedelijk vervoer.

Telecommunicatie – Met 73% van de bevolking die reeds betalen via hun smartphones, is Kenia wereldleider op het vlak van mobiele betalingen. In Nairobi beschikt men over verschillende incubatoren die start-ups verenigen. Deze kunnen optreden als tussenpersoon of partner voor Vlaamse bedrijven.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via handelsmissie@inisol.com. De brochure van de handelsmissie vindt u hier. Indien u wenst kunt u ook de Engelstalige en Franstalige leaflet raadplegen.