Inisol geeft de kans aan een team van laatstejaarsstudenten handelsingenieur om gedurende drie weken de Belgische economie te vertegenwoordigen in een opkomende economie. Dit jaar is de bestemming Kenia. De keuze voor Kenia kan verklaard worden aan de hand van verscheidene elementen.

Sinds de onafhankelijkheid van Kenia, kende het land een enorme economische groei. Het vormt dan ook een kansrijke markt voor Belgische ondernemingen.

Wij bieden uw bedrijf een uitgebreide waaier aan diensten en mogelijkheden om de markt in Kenia te verkennen en te benutten. Zo kunnen wij u helpen bij import, export, marktonderzoek, aanboren van nieuwe markten en vele andere opdrachten die aansluiten bij de noden en wensen van uw bedrijf. Hieronder vindt u enkele diensten die wij u kunnen bieden. Deze lijst is niet exhaustief, andere soorten projecten zijn ook mogelijk.

  • Marktonderzoek;
  • Onderzoek en aanbevelingen voor een geslaagde marketingmix;
  • Opsporen van mogelijke leveranciers en klanten;
  • Bezoek en interne controle van uw filialen in Kenia;
  • Onderzoek van distributie- en opslagmogelijkheden;
  • Opzetten van een congres of conventie;
  • Onderzoek naar strategische opportuniteiten binnen uw sector;
  • Documentatie verzamelen rond goederen, diensten, wetgeving, projecten, etc.;
  • Onderzoek naar aan- en verkoopmogelijkheden;
  • Site engineering.

Een eenvoudige formule

Indien u wenst deel te nemen aan ons project werkt één van de studenten van het handelsmissieteam met u samen. De precieze opdracht die in Kenia wordt uitgevoerd bepaalt u in samenspraak met deze student. U kiest zelf hoe deze samenwerking verder verloopt. Indien nodig kan u de student naast de nodige zelfstudie een interne opleiding geven, verzorgd door uw bedrijf. Een goede voorbereiding leidt namelijk tot een geslaagde missie. Zo wordt er gestreefd naar de beste omstandigheden om de opdracht met een maximum aan professionalisme en bekwaamheid te volbrengen.

Een sterke ondersteuning

Het handelsmissieteam bestaat uit een groep zeer gemotiveerde studenten handelsingenieur onder academische begeleiding van Prof. dr. Michaël Dooms, die als student zelf een handelsmissie heeft uitgevoerd. Hij begeleidde de tien laatste edities, met inbegrip van significante ondersteuning ter plaatse. Bovendien wordt er samengewerkt met onder meer Flanders Investment & Trade, de Belgische ambassade en het Agentschap voor Buitenlandse Handel, om professioneel advies te verkrijgen en de nodige contacten te leggen. Ook met Solvay alumni ter plaatse worden voorbereidende contacten gelegd. Praktische zaken zoals accommodatie, transport ter plaatse, communicatiemogelijkheden, de eerste afspraken,… worden zoveel mogelijk voor het vertrek geregeld zodat er vanaf de eerste dag gewerkt kan worden.

De eigenlijke missie

Tijdens de missie wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de evolutie wat betreft het uitvoeren van uw opdracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle communicatiemiddelen waarover wij beschikken. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te begeleiden en de opdracht eventueel bij te sturen naar de noden van uw bedrijf tijdens de missie. Na afloop van onze missie maakt de student een uitgebreid verslag op. Hierin wordt op gedetailleerd wijze besproken welke acties werden ondernomen om uw opdracht uit te voeren en ook de behaalde resultaten zijn hierin terug te vinden. Bij deze rapportage hoort ook een mondelinge toelichting.

Praktische informatie

Bestemming: Kenia

Data: 24 februari – 16 maart.

Prijs: € 3.250 (als feitelijke vereniging heeft Inisol geen BTW verplichtingen). Inbegrepen zijn de reis- en verblijfskosten van de student. De studenten krijgen geen verloning. Hiervan kan tot de helft gesubsidieerd worden door Flanders Investment and Trade.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via handelsmissie@inisol.com. De brochure van de handelsmissie vindt u hier. Indien u wenst kunt u hier ook onze Engelstalige en Franstalige leaflet raadplegen.