Algemeen

De Republiek Colombia is gelegen in het noordwesten van Zuid-Amerika. Colombia grenst aan Venezuela, Brazilië, Peru, Ecuador, Panama, de Caraïbische Zee en de Grote Oceaan. Het grondgebied van Colombia omvat 1.141.748 km² en telt meer dan 48 miljoen inwoners. Daarmee is Colombia naar inwoneraantal het derde grootste land van Latijns-Amerika, na Brazilië en Mexico.

De hoofdstad, Bogota, is met meer dan 8 miljoen inwoners de grootste stad van Colombia. Andere belangrijke steden in Colombia zijn Medellín en Cali.

Kenia

Oppervlakte

11 141 748 km²

Populatie

48.65 miljoen

BBP

282.5 miljard USD

Taal

Spaans

Munteenheid

Colombiaanse Peso (1 EUR = 3 370.5 COP)

Politiek

Colombia is een presidentiële republiek met algemeen stemrecht waarbij de president zowel het staatshoofd als het regeringshoofd is. Het land heeft een bicameraal parlement, met 165 vertegenwoordigers in de Kamer en een Senaat met 102 leden. Alle regeringsleden worden verkozen voor een ambtstermijn van vier jaar.

De laatste verkiezing vond plaats in mei 2018. Hierbij werd de rechtse kandidaat Iván Duque Márquez verkozen tot president van Colombia. Iván Duque Márquez maakt deel uit van de conservatieve centrumrechtse partij Centro Democrático. De nieuwe president wenst de strijd tegen drugs opvoeren en promoot een neoliberaal economisch model waarbij sterk ingezet wordt op het aantrekken van buitenlandse investeerders. Door de verkiezing van Iván Duque Márquez komt het vredesverdrag met de FARC onder druk te staan. Dit vredesakkoord, gesloten door uittredend president Juan Manuel Santos met de voormalige rebellengroep FARC, betekende het einde van een burgeroorlog die tientallen jaren duurde. De nieuwe president vindt dat de oud-rebellen te makkelijk wegkomen met hun misdaden en beloofde de voorwaarden te herzien.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is Colombia de oudste en meest stabiele democratie van Zuid-Amerika.

Economie

De economie van Colombia is de op drie na grootste van Zuid-Amerika. De afgelopen vier jaar is er steeds een jaarlijkse groei van ongeveer 3% waardoor Colombia behoort tot de nieuwe generatie van opkomende landen. Het land heeft niet enkel een groeiende economie maar ook een stabiele economie, zelf in tijden van crisis bleef de Colombiaanse economie groeien.

De groeivoet van het bruto binnenlands product steeg van 2,0% in 2016 naar 2,7% in 2018. Voor 2021 wordt een stijging van de groeivoet van het BBP verwacht tot 3,7%, door de toename in de particuliere consumptie, investering en industriële productie. Daarentegen is de inflatie gedaald van 7,5% in 2016 tot 3,5% in 2018 en er wordt verwacht dat de inflatie nog zal dalen tot 3% in 2021. Hierdoor heeft de Centrale Bank de mogelijkheid om de rentetarieven te verlagen wat leidt tot economische expansie.

De economische vooruitgang is het resultaat van toegenomen stabiliteit en veiligheid, en een gezond economisch beleid. De vorige regering onder leiding van president Santos ontwierp een Nationaal Ontwikkelingsplan (2014-2018) dat de basis vormde van het economisch beleid, en dus ook van de economische vooruitgang. Infrastructuur, huisvesting, mijnbouw en energie, agro-industrie en innovatie zijn de vijf centrale sectoren van het Nationaal Ontwikkelingsplan (2014-2018). Onder andere dankzij het Nationaal Ontwikkelingsplan beschikken momenteel meer dan 700 multinationals investeringsprogramma’s in Colombia.

Buitenlands Beleid en Handelsrelaties

Colombia staat op plaats 59 van de 190 landen op vlak van de Ease of Doing Business index. Hiermee behaalt Colombia een beter dan gemiddelde score.

Colombia beschikt over verschillende opportuniteiten om de internationale handel te faciliteren. Allereerst zijn er sinds 2012 verschillende nieuwe vrijhandelsakkoorden afgesloten waardoor  Colombia toegang heeft tot een markt van bijna 1,2 miljard mensen.

Daarnaast is er de strategische geografische ligging van Colombia. Het land bezit haveninstallaties, zowel op de Stille als op de Atlantische Oceaan, wat de handel vereenvoudigt. Tenslotte hanteert het land een vrij economische beleid die de internationale handel bevordert.

In juni 2012 bereikte de Europese Unie en Colombia een consensus over het vrijhandelsakkoord. Vanaf augustus 2013 zijn de handelsbarrières tussen de Europese Unie en Colombia volledig opgeheven. Momenteel onderhandelt Colombia met Japan en Turkije om een vrijhandelsakkoord af te sluiten.

Colombia – België

Export

In 2017 bedroeg de Vlaamse jaarafzet in Colombia € 300,68 miljoen. Dit is 3,4% lager dan in 2016. In de ranglijst van exportmarkten voor Vlaanderen leverde dat uitvoerbedrag Colombia de 66e positie op. Met een uitvoerportefeuille van € 300,68 miljoen speelde Vlaanderen als leverancier een rol van 0,74% in de totale import van Colombia.

Uit betalingsbalansgegevens van de Nationale Bank komt naar voor dat België in 2017 voor € 78,30 miljoen aan diensten naar Colombia heeft uitgevoerd. Dat was 111,31% meer dan in 2016 (€ 37,06 miljoen). In de rangschikking van exportmarkten voor Belgische diensten zette dat exportbedrag Colombia op de 66e plaats in 2017 met een aandeel van 0,075% in de Belgische totaalexport aan diensten.

De belangrijkste Vlaamse exportproducten naar Colombia waren in 2017: farmaceutische producten (36,4%); machines, toestellen en mechanische werktuigen (14,4%); optische instrumenten, apparaten en toestellen (9,0%); kunststof en toepassingen (6,0%); organische chemische producten (4,2%); voertuigen voor vervoer over land (3,3%); elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken (2,7%); luchtvaart en ruimtevaart (2,5%); diverse producten van de chemische industrie (2,2%) & gietijzer, ijzer en staal (1,7%).

Een overzicht van de verschillende categorieën is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Vlaamse export naar Colombia in 2017 (Bron: Flanders investment and trade http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/)

Import

In 2017 bedroeg de Vlaamse totaalinvoer uit Colombia € 560,97 miljoen. Dit invoerbedrag lag 18,76% hoger dan in 2016. Als leverancier voor Vlaanderen haalde Colombia daarmee een 50e plaats en droeg voor 0,19% bij aan de Vlaamse wereldwijde totaalimport. Met een invoerportefeuille van € 560,97 miljoen euro speelde Vlaanderen als klant een rol van 1,68% in de totaaluitvoer van Colombia.

Uit Colombia importeerde België in 2017 voor € 48,78 miljoen aan diensten. Dit is 68,13% meer dan in 2016 (€ 29,02 miljoen). Daarmee werd Colombia voor België de 69e leverancier van diensten en stond in voor 0,047% van de Belgische totaalimport aan diensten.

De belangrijkste Vlaamse invoerproducten uit Colombia waren in 2017: fruit (74,4%); koffie, thee, maté en specerijen (8,8%); minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten (6,9%); edelstenen en halfedelstenen, edele metalen, diamant en munten (2,6%); cacao en cacaobereidingen (1,0%); diverse producten voor menselijke consumptie (0,9%); suiker en suikerbereidingen (0,9%); koper en toepassingen (0,8%); vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten (0,7%) & vis, schaaldieren en weekdieren (0,5%).

Een overzicht van de verschillende categorieën is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: Vlaamse import vanuit Colombia (Bron: Flanders investment and trade http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/ )

Kansrijke sectoren

Onderstaande sectoren zullen komende jaren een stijgend belang hebben in de Colombiaanse economie:

Gezondheid & Farmaceutica – In 2016 was de gezondheidssector goed voor meer dan 6 miljard euro. In de farmaceutische sector steeg de verkoop met 5,5%. De omzet ging van 2,75 miljard naar 2,9 miljard in 2016 hierdoor is de Colombiaanse farmaceutische sector de op drie na grootste van Latijns-Amerika.

Energie & Mijnen – Colombia heeft een van de grootste open koolmijnen van de wereld en is het op drie na grootste exportland van steenkool in de wereld. Het land beschikt nog over andere kwalitatieve delfstoffen, zoals goud, zilver, platina en nikkel, waarvoor het de op 6 na grootste producent ter wereld is.

Voeding & Drank – In deze sector vervullen bier, koffie en cacao een grote rol. De biermarkt zorgt voor een omzet van 21,1 miljard COP per jaar. Koffie blijft een van de belangrijkste landbouwproducten van Colombia. 3 landen zijn goed voor meer dan de helft van de wereldwijde koffieproductie: Brazilië, Vietnam en Colombia. Daarbij telt Colombia 2 miljoen hectare grond waarop cacao kan worden geteeld.

Bouw – Vanaf 2015 werd de bouw ook een belangrijke sector in de Colombiaanse economie. Die groei is te danken aan de talloze openbare en andere bouwwerken, naast de implementatie van gratis en gesubsidieerde woonprogramma’s van de overheid. Op dit ogenblik bedraagt de totale productie van bouwmaterialen 160 miljoen ton, tegen 2025 moet dat volume verdubbeld zijn.

Petrochemie – Tenslotte is er de petrochemie die enorme mogelijkheden biedt dankzij de talloze infrastructuurprojecten. Cartagena is dé stad voor petrochemie van het land aangezien het de industriële thuishaven is van nationale en buitenlandse bedrijven zoals Ecopetrol, Propilco en Mexichem. In 2015 hebben 10 petrochemische bedrijven zich in Cartagena gevestigd. De twee voorafgaande jaren gingen 22 bedrijven hen al voor. In 2016 heeft de raffinaderij haar werkzaamheden verder uitgebreid zodat ze intussen voor 0,7% van de economische groei van het land zorgt. De sector wordt gesteund door middel van een ontwikkelingsplan dat de groei van de industrie en de integratie van de keten moet steunen.

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via handelsmissie@inisol.com

Bronnen: FIT, Worldbank, Doing Business 2018, Atradius, OEC, export.gov