Naar jaarlijkse traditie organiseert Inisol ook in 2017-2018 een handelsmissie. Deze missie duurt drie volledige kalenderweken en houdt in dat een twintig- tot dertigtal laatstejaarsstudenten, onder academische begeleiding, in een opkomende economie een maatspecifieke opdracht uitvoeren voor een twintigtal deelnemende bedrijven. De organisatie stelt alles in het werk om ook van deze handelsmissie een succes te maken.

Bestemming

Afgelopen jaren waren de bestemmingen Jakarta (2017), Maleisië (2016), West-China (2015), Kenia (2014), Colombia (2013), Turkije (2012), Indonesië (2011), Vietnam (2010), China (2009) en Brazilië (2008).

Dit jaar heeft Inisol ervoor gekozen om opnieuw de Afrikaanse markt te verkennen, meer bepaald gaan we dit jaar nogmaals naar Kenia.

Begeleiding en ondersteuning

Het handelsmissieteam bestaat uit een groep zeer gemotiveerde laatstejaarsstudenten handelsingenieur onder academische begeleiding van prof. dr. Michaël Dooms. Hij heeft als student zelf deelgenomen aan een handelsmissie en heeft eveneens de laatste negen edities begeleid. Prof. dr. Michaël Dooms staat de studenten bij wat betreft de voorbereiding, de uitvoering ter plaatse en het opmaken van het eindverslag. Bovendien wordt er samengewerkt met onder meer Flanders Investment & Trade, de Belgische ambassade en het Agentschap voor Buitenlandse Handel om professioneel advies te verkrijgen en de nodige contacten te leggen. Ook met Solvay alumni ter plaatse worden voorbereidende contacten gelegd. Praktische zaken zoals accommodatie, transport ter plaatse, communicatiemogelijkheden, de eerste afspraken, … worden zo veel mogelijk voor het vertrek geregeld zodat er vanaf de eerste dag gewerkt kan worden.

Het tijdstip

De handelsmissie vindt steeds plaats in het tweede semester van het academiejaar, in de periode februari – maart. De voorbereidingen voor de handelsmissie beginnen uiteraard veel vroeger. Het afsluitende rapport wordt ten laatste vier weken na terugkeer ingediend. De specifieke datum van de handelsmissie zal later gecommuniceerd worden.

Uw motivatie

Deze handelsmissie kan om zeer uiteenlopende redenen interessant zijn voor uw bedrijf. Het kan immers de start betekenen van een nieuwe marktverovering, of u kan uw reeds bestaande contactenportfolio verder aanvullen. Tientallen bedrijven kunnen getuigen van het succes dat ze in voorgaande jaren geboekt hebben na een deelname aan de handelsmissie. Door de jarenlange ervaring, gekoppeld aan de steun van de Solvay Business School, de alumni, Flanders Investment & Trade en zowel Federale als Regionale Ministers, beschikt Inisol over een waardevol netwerk van contacten die ook deze editie van de jaarlijkse handelsmissie op verschillende manieren ondersteunt.

De formule

We werken met een eenvoudige formule. Een volledig overzicht van onze werkwijze is terug te vinden in het stappenplan in onze brochure.

  1. In een eerste fase wordt voor elke deelnemende student een participerend bedrijf gezocht. Vervolgens wordt de student in België grondig ingelicht over de doelstellingen van een vooraf gespecificeerde opdracht. Het specifiëren van de opdracht gebeurt in samenspraak met een vertegenwoordiger van Flanders Investment & Trade.
  2. Gedurende de 2 à 3 maanden die de handelsmissie voorafgaan, dient de handelsmissie grondig voorbereid te worden. De toegewezen student zal de nodige research uitvoeren ter voorbereiding van de opdracht ter plaatse. Dit omvat onder andere een eventuele opleiding of coaching voor de aanvang van de opdracht ter plaatse. Dergelijke opleiding of coaching van de student dient door het bedrijf zelf verzorgd te worden.
  3. De derde fase, de handelsmissie als dusdanig, bestaat uit intensief onderzoek in Indonesië. Het team studenten vertrekt in februari-maart voor de uitvoering van de opdrachten ter plaatse. De missie zal drie weken duren. Tijdens de missie wordt getracht om op kleinschalige en frequente basis terug te koppelen via e-mail, chat of telefonisch (bv. via Skype).
  4. In de laatste fase werkt elke student een professioneel verslag uit, met specifieke aandacht voor de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Het verslag dient ten laatste vier weken na terugkeer afgeleverd te worden.

 

Contact

Indien u interesse heeft in ons project of meer informatie wenst, dan kan u ons steeds bereiken via handelsmissie@inisol.com. De brochure van de handelsmissie naar Kenia vindt u hier. Indien u wenst kunt u ook onze Engelse of Franse leaflet raadplegen