Onder ‘Career’ verstaan wij bij Inisol twee kernprojecten, meer bepaald het Bedrijvenforum en de Job and Internship Fair. Wij zullen deze twee projecten hieronder kort toelichten, maar wij raden u aan deze zeker meer in detail te bekijken op de daaraan toegewijdde pagina’s.

Bedrijvenforum

Het is een traditie voor Inisol om elk jaar opnieuw studenten en ondernemingen bij elkaar te brengen om op deze manier de kloof te dichten tussen enerzijds de academische wereld en anderzijds de bedrijfsomgeving. Hiervoor nodigen wij jaarlijks een tiental bedrijven uit om een presentatie te geven op de VUB, campus Etterbeek.

Zo wordt aan de masterstudenten handelsingenieur, economie, informatica, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur en rechten de mogelijkheid geboden zich een beter beeld van het bedrijfsleven te vormen. Elk participerend bedrijf krijgt individueel de kans om onze laatstejaarsstudenten warm te maken na hun studies bij deze onderneming te solliciteren.

Kortom dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, wat tot positieve effecten kan leiden voor beide partijen.

Job- en Stagebeurs

Het doel van de job- en stagebeurs bestaat erin onze medestudenten in contact te brengen met een waaier aan bedrijven en zo het vinden van een interessante stage of toekomstige job eenvoudiger te maken. Stage lopen bij een interessant bedrijf is dan ook voor elke student niet alleen een leuke uitdaging, maar ook een leerrijke ervaring waarbij academische kennis kan worden toegepast in de praktijk. Daarnaast is ook het vinden van een toekomstige job die geheel aan onze verwachtingen en interesses beantwoordt van uitermate belang, maar niet altijd vanzelfsprekend.

Naast de studenten hebben de bedrijven hier uiteraard ook baat bij. Tijdens de job- en stagebeurs kan er worden kennis gemaakt met studenten uit heel wat richtingen, gaande van handelsingenieur, economie en wetenschappen tot rechten en burgerlijk ingenieur. Bedrijven krijgen op die manier de mogelijkheid om rechtstreeks bij de bron hun toekomstige stagiairs en/of werknemers te rekruteren.

Namens het Career Team,

Sophie Lievens