Onder ‘Career’ verstaan wij bij Inisol twee kernprojecten, meer bepaald het Bedrijvenforum en de Job and Internship Fair. Wij zullen deze twee projecten hieronder kort toelichten, maar wij raden u aan deze zeker meer in detail te bekijken op de daaraan toegewijde pagina’s.

Bedrijvenforum

Het is een traditie voor Inisol om elk jaar opnieuw studenten en ondernemingen bij elkaar te brengen om op deze manier de kloof te dichten tussen enerzijds de academische wereld en anderzijds de bedrijfsomgeving. Hiervoor nodigen wij jaarlijks een tiental bedrijven uit om een presentatie te geven op de VUB, campus Etterbeek.

Zo wordt aan de masterstudenten handelsingenieur, economie, informatica, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur en rechten de mogelijkheid geboden zich een beter beeld van het bedrijfsleven te vormen. Elk participerend bedrijf krijgt individueel de kans om onze laatstejaarsstudenten warm te maken om na hun studies bij deze onderneming te solliciteren.

Kortom dit forum is de ideale gelegenheid om studenten te laten kennismaken met verschillende bedrijven, met positieve resultaten voor beide partijen.

Job and Internship Fair

Stage lopen bij een interessant bedrijf is voor elke student niet alleen een leuke uitdaging, maar ook een leerrijke ervaring waarbij academische kennis kan toegepast worden in de praktijk.

Het doel van de Job and Internship Fair die Inisol organiseert is om onze medestudenten in contact te brengen met een waaier aan bedrijven en zo het vinden van een interessante stage gemakkelijker te maken.

Bedrijven hebben hier uiteraard ook baat bij. Zij kunnen contacten leggen met studenten uit heel wat richtingen, gaande van handelsingenieur, economie en wetenschappen tot rechten en burgerlijk ingenieur. Bedrijven krijgen dus de mogelijkheid om stagiairs rechtstreeks bij de bron te rekruteren, eventueel met het oog op een latere tewerkstelling.

Namens het Career Team,

Michael Heymans